Fräsning

Fräsning

Horisontellt bearbetningscenter med 630×630 mm paletter och robotbetjäning