Maxels verksamhet har den 19.10.2021 förvärvats av ITA Nordic Oy.

Vi fortsätter med verksamheten som vanligt under nytt namn och ni hittar oss nu på www.itanordic.fi/sv